Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017.

(14/07/2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-CDTĐNB ngày 12/7/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017”.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, cụ thể:

I. Nhà thầu trúng thầu.

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Pháp.

Địa chỉ: Lầu 7, số 728, 730 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Giá trúng thầu: 42.600.000 đồng. Bằng chữ: (Bốn mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng). trong đó:

+ Bán đấu giá thành: 40.000.000 đồng. Giá đã bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí.

+  Chi phí bán đấu giá không thành: 2.600.000 đồng. Giá bao gồm thuế VAT.

3. Tên gói thầu: Lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản gạo dự trữ quốc gia thuộc kế hoạch bán đổi hàng năm 2017.

4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá điều chỉnh (Theo quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính).

5. Thời gian thực hiện hợp đồng: Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi hai bên ký thanh lý hợp đồng.

II. Danh sách nhà thầu không đạt.

Số TT

Tên nhà thầu

Lý do không được chọn

1

Công ty TNHH tư vấn đầu tư và dịch vụ tài chính Khải Bảo

Giá chào cao hơn giá gói thầu

2

Công ty Cổ phần bán đấu giá Việt Nam Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Giá chào cao hơn giá gói thầu

III. Kế hoạch hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ mời nhà thầu Công ty Cổ phần Bán đấu giá tài sản Việt Pháp đến Văn phòng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ, số 37/1 đường Hoàng Hoa Thám, phường Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương để tiến hành hoàn thiện và ký kết hợp đồng, thời hạn trước ngày 17/7/2017.

Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước ngày 17/7/2017 theo số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng được hai bên thống nhất trong thương thảo hợp đồng.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Nam Bộ thông báo đến nhà thầu trúng thầu biết để thực hiện./.Các tin đã đưa ngày: