Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản: Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2016 tại Nam Bộ

(14/07/2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ

CUNG CẤP DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3952 262/ 3991.956     Fax: 0210. 3991 755

2. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

STT

Tài sản đấu giá

Hình thức

lựa chọn

Tổng chi phí đấu giá thành

(VNĐ)

Đơn vị được lựa chọn

Quyết định

phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Gạo 15% tấm, loại hạt dài, được xay xát từ thóc thu hoạch vụ Đông xuân năm 2016 tại Nam Bộ

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

32.000.000 đ

+ 1,4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

Công ty Hợp danh đấu giá quốc gia Group

Quyết định số 205/QĐ-CDTVP ngày 13/7/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú

Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

26/7/2017

 Các tin đã đưa ngày: