Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu sửa chữa, thay thế thiết bị, bảo dưỡng máy hàn nhựa phục vụ công tác bảo quản

(13/07/2017)

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588

- Fax: 0313.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên gói thầu: Sửa chữa, thay thế thiết bị, bảo dưỡng máy hàn nhựa phục vụ công tác bảo quản

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Sửa chữa, thay thế thiết bị, bảo dưỡng máy hàn nhựa phục vụ công tác bảo quản

Chỉ định thầu rút gọn

39.210.000 đồng

39.210.000 đồng

Cửa hàng kinh doanh tổng hợp số 102 Trần Nguyên Hãn - Lê Chân - Hải Phòng

 

Quyết định số     279/QĐ-CDTĐB ngày 10/7/2017 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng trọn gói

kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 31/7/2017

 Các tin đã đưa ngày: