Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu sửa chữa trạm biến áp

(13/07/2017)

1. Tên gói thầu: Sửa chữa trạm biến áp Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc;

2. Giá gói thầu:  236.083.000 đồng;

(Hai trăm ba mươi sáu triệu không trăm tám mươi ba ngàn đồng chẵn)

3. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước – Quản lý hành chính – Kinh phí giao tự chủ;

4. Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chỉ định thầu (Theo quy trình chỉ định thầu rút gọn);

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày.Các tin đã đưa ngày: