Chi cục DTNN Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh xuất bán 1.772.034, tấn gạo DTQG năm 2020

(16/10/2020)

 

                     THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A.Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi.

- Địa chỉ: Thôn Liên Trì, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255 3 822620     ; Fax: 0255 3 822620.

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh xuất bán  1.772.034, tấn gạo DTQG  năm 2020 .

Căn cứ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 33/QĐ-CCDTQNG ngày 16/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bốc xếp và vệ sinh xuất bán  1.772.034, tấn gạo DTQG  năm 2020 .

 B. Nội dung kết quả lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu (đồng)

Giá trúng thầu (đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc xếp gạo từ trong kho qua cân 100% (kể cả cân giám định 10%) rồi bốc lên phương tiện vận chuyển tại cửa kho (qua băng tải) tại Kho Dự trữ Dung Quất.

Chỉ định thầu rút gọn

62.021.190,

62.021.190,

Tổ công nhân bốc xếp xã Đức Hiệp – Đại diện  Ông Trịnh quang Viễn, Tổ trưởng

Quyết định số 33/QĐ-CCDTQN ngày 16/10/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Ngãi

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2020


 Các tin đã đưa ngày: