Cục DTNN khu vực Hà Nam Ninh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1 - Thi công xây lắp công trình Phần móng, cọc; Phần thân + hoàn thiện; Phần điện, thoát nước mái; Chống sét, cấp điện tổng thể, thoát nước tổng thể

(18/09/2020)

- Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

- Địa chỉ Địa chỉ: Khu đô thị Đồng Quýt - thành phố Nam Định - tỉnh Nam Định;

- Điện thoại: 02283 673 998;  Fax: 02283 842 081

Kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

STT

Tên dự án

 

Tên gói thầu1    

Số thông báo mời thầu2

Hình thức lựa chọn nhà thầu1    

Giá gói thầu1

(triệu đồng)

Giá trúng thầu 3

(triệu đồng)

Nhà thầu trúng thầu3

Loại hợp đồng3

Thời gian thực hiện hợp đồng3

Quyết định phê duyệt4

1

 

Cải tạo, nâng cấp kho dự trữ lương thực Tam Điệp (kho số 1C) thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

Gói thầu số 1 - Thi công xây lắp công trình Phần móng, cọc; Phần thân + hoàn thiện; Phần điện, thoát nước mái; Chống sét, cấp điện tổng thể, thoát nước tổng thể

20200809285-00

Đấu thầu rộng rãi trong nước

12.075,558

12.048,803

Công ty cổ phần xây dựng Hoàng Nam

Trọn gói

180

ngày

Quyết định số      442/QĐ-CDTHNN ngày 17/9/2020 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nam Ninh

 Các tin đã đưa ngày: