Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 209.347 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2019- 2020

(02/06/2020)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

     - Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - TP Tuyên Quang -Tỉnh Tuyên Quang

    - Điện thoại: 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

2. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Tên gói thầu: Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 209.347 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2019- 2020;

5. Giá gói thầu: 41.477.000 đồng. ( Bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu[nội dung sẽ đăng tải]

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn nhà thầu vận chuyển 209.347 kg gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ II năm học 2019- 2020

41.477.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 01/6/2020 đến hết ngày 05/6/2020

Hợp đồng trọn gói

Đến hết ngày 15/6/2020

 Các tin đã đưa ngày: