Chi cục DTNN Hòa Vang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập gạo năm 2020

(02/06/2020)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang.

- Địa chỉ: Xã Hòa phong-huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 0236-3846486

- Fax: 0236-3846486.

2. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập gạo năm 2020.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

 

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng

thầu

Nhà trúng thầu

Số quyết định

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Lựa chọn đơn vị thực hiện công việc bốc xếp và vệ sinh môi trường sau khi nhập gạo năm 2020

Chỉ định thầu

469.000.000

đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

469.000.000

đồng (Bằng chữ: Bốn trăm sáu mươi chín triệu đồng)

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí có liên quan

Hộ kinh doanh Cửa hàng Ngọc Sơn Địa chỉ: Thôn Cẩm Văn Nam, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Quyết định số 44/QĐ-CCDTHV ngày 30/5/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Hòa Vang

Trọn gói, không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng

Theo thời gian thực hiện của hợp đồng mua bán gạo dự trữ chỉ tiêu kế hoạch năm 2020

 Các tin đã đưa ngày: