Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh thông báo mua 10.500 tấn thóc tăng cường dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2020

(02/06/2020)

 

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh tổ chức mua thóc tăng cường dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2020 tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước, với các nội dung sau:

1. Số lượng, địa điểm nhập kho: Số lượng 10.500 tấn; Nhập kho tại các Chi cục Dự trữ Nhà nước thuộc Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh, cụ thể:

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Bắc Nghệ An, tỉnh Nghệ An:   1.600 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Yên Thành, tỉnh Nghệ An:          1.700 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Tây Nghệ An, tỉnh Nghệ An:      1.100 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An:            2.600 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Hồng Đức, tỉnh Hà Tĩnh:            1.700 tấn

- Chi cục Dự trữ Nhà nước Nam Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:       1.800 tấn  

2. Phương thức mua: Mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng tại cửa Kho dự trữ quốc gia.

3. Chất lượng và chủng loại thóc: Thóc sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020, bảo quản riêng theo từng giống thóc, gồm: Khang dân, Xuân mai, Q5. Đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia, cụ thể:

      - Yêu cầu cảm quan:

+ Màu sắc: Hạt thóc có màu sắc đặc trưng của giống, loại.

+ Mùi: Có mùi tự nhiên của thóc mới, không có mùi lạ.

+ Trạng thái: Hạt mẩy, vỏ trấu không bị nứt, hở.

     - Yêu cầu chất lượng:

+ Độ ẩm: không lớn hơn 14 % theo khối lượng;

+ Tạp chất: không lớn hơn 3,0 % theo khối lượng;

+ Hạt không hoàn thiện: không lớn hơn  6,5 % theo khối lượng;

+ Hạt vàng: không lớn hơn  0,5 % theo khối lượng;

+ Hạt bạc phấn: không lớn hơn 7,0 % theo khối lượng;

+ Hạt lẫn loại: Không lớn hơn 10,0 % theo khối lượng;

     - Sinh vật hại: Thóc nhập kho không bị nấm, men, mốc, không có côn trùng sống và sinh vật hại khác nhìn thấy bằng mắt thường.

          4. Giá mua

          - Giá chưa có VAT: 7.500 đồng/kg (Bảy nghìn năm trăm đồng một kilôgam);

          - Giá đã bao gồm 5% VAT: 7.875 đồng/kg (Bảy nghìn tám trăm bảy mươi lăm đồng một kilôgam).

5. Thời gian tổ chức mua thóc

- Thời gian bắt đầu mở cửa kho mua thóc: Từ ngày 01/6/2020.

- Thời hạn kết thúc đợt mua thóc: Khi mua đủ số lượng theo chỉ tiêu kế hoạch được giao ở trên, hạn cuối cùng đến hết ngày 31/7/2020.

-  Khi khách hàng đến bán thóc mang theo Chứng minh nhân dân.

Kính mời các tổ chức, cá nhân có thóc đảm bảo chất lượng nêu trên đăng ký với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh; thời gian đăng ký: trước ngày 06/6/2020 (trong giờ hành chính)./.Các tin đã đưa ngày: