Cục DTNN khu vực Thanh Hoá thông báo gia hạn kế hoạch chào lại giá các gói thầu Cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020

(20/05/2020)

 

Thực hiện quyết định số 444/QĐ-CDTTH ngày 18/5/2020 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch chào lại giá các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 và quyết định số 447/QĐ-CDTTH của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa ngày 20/5/2020 về việc đồng ý cho gia hạn thời gian chào lại giá các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020.

THÔNG BÁO

1. Danh sách gói thầu và nhà thầu chào lại giá gói thầu tham dự:

 

Gói thầu (số)

Tên nhà thầu tham dự

Ghi chú

1

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

2

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đông Phương

 

3

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 

Công ty TNHH Thủy Long - Hà Nam

 

4

Công ty TNHH Phát Tài

 

5

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

 

6

Công ty CP thương mại Minh Khai

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

Công ty TNHH Phú Minh Hưng

 

7

Công ty TNHH Phát Tài

 

8

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

9

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

10

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

 

11

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

12

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty CP xuất nhập khẩu tổng hợp An Thịnh

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

13

Công ty CP lương thực Hà Tĩnh

 

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Phát Tài

 

15

Công ty CP lương thực Thanh Hóa

 

Công ty TNHH Minh Thu

 

Công ty TNHH Vạn Lợi

 

 2. Thời gian, địa điểm và kế hoạch chào lại giá dự thầu:

Thời gian nộp chào lại giá: Đến trước 09h00 ngày  22/5/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian mở giá chào: 10h00’ ngày 22/5/2020.

Địa điểm: Văn phòng Cục DTNN khu vực Thanh Hóa (số 572 Nguyễn Trãi, phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Các nhà thầu chào lại giá dự thầu theo các biểu mẫu thuộc hồ sơ đề xuất tài chính: Mẫu số 11 và mẫu số 12 của Hồ sơ mời thầu mua gạo dự trữ quốc gia năm 2020 ban  hành ngày kèm  theo Quyết định số 393/QĐ-CDTTH ngày 22/4/2020 của Cục trưởng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt sửa đổi Hồ sơ mời thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020, tổng số 15 gói thầu (Từ số 01 đến số 15).

Yêu cầu về giá chào: Giá chào lại giá không được vượt giá gói thầu được phê duyệt tại Quyết định Số 252/TCDT-QLHDT ngày 11/5/2020 của Tổng cục DTNN điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2020, cụ thể:

Stt

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

1

Gói thầu số 01: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG  tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

2

Gói thầu số 02: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

3

Gói thầu số 03: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

4

Gói thầu số 04: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Triệu Sơn thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

5

Gói thầu số 05: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

6

Gói thầu số 06: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

7

Gói thầu số 07: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Ngọc Lặc thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

17.700.000.000

8

Gói thầu số 08: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Đông Thiệu thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

9

Gói thầu số 09: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Đông Thiệu thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

10

Gói thầu số 10: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

11

Gói thầu số 11: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

12

Gói thầu số 12: Cung cấp 1.500 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Quảng Xương thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

17.700.000.000

13

Gói thầu số 13: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Thiệu Yên thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

14

Gói thầu số 15: Cung cấp 1.000 tấn gạo nhập kho DTQG tại Chi cục DTNN Hà Trung thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

11.800.000.000

Giá hợp đồng đã bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng có cả bao bì, và gạo giao trên phương tiện bên bán tại cửa kho dự trữ thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa

- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Xong trước ngày 30/6/2020.

Cục DTNN khu vực Thanh Hóa thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020 tại các Chi cục DTNN thuộc Cục DTNN khu vực Thanh Hóa được biết và kính mời các nhà thầu có tên tại mục 1 tham gia chào giá lại giá dự thầu theo yêu cầu ở mục 2 nêu trên./.

 Các tin đã đưa ngày: