Cục DTNN khu vực Hoàng Liên Sơn thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu vận chuyển 641,850 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2019 - 2020

(16/10/2019)

A. Thông tin chung:

1. Tên đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn

    - Địa chỉ: Số 186 - Đường Quang Trung - TP Tuyên Quang -Tỉnh Tuyên Quang

    - Điện thoại : 02073.874.968  - Fax: 02073.874.959

2. Tên chủ đầu tư:  Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hoàng Liên Sơn.

3. Tên gói thầu: Lựa chọn đơn vị vận chuyển 641,850 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2019 - 2020;

5. Giá gói thầu: 171.334.000, đồng. (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm ba mươi tư nghìn đồng)

B. Nội dung của kế hoạch đấu thầu[nội dung sẽ đăng tải]

 

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(Đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

I

Lựa chọn đơn vị vận chuyển 641,850 tấn gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Tuyên Quang học kỳ I năm học 2019- 2020

171.334.000

Ngân sách nhà nước

Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 23/10/2019

Hợp đồng trọn gói

Hoàn thành xong trước ngày 30/10/2019

 Các tin đã đưa ngày: