Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 – 2020

(09/10/2019)

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: 31 Nơ Trang Long – phường 7 – quận Bình Thạnh – TP. HCM

Điện thoại: 028.35512578                            - Fax: 028.35512591

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

 

STT

Tên gói thầu

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Giá trúng thầu

(ĐVT: Đồng; đã bao gồm thuế GTGT)

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

01

Dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh học kỳ I năm học 2019 –  2020 tại tỉnh Long An và Bà Rịa – Vũng Tàu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

59.182.478

52.451.509

Công ty TNHH Cơ Khí Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Sài Gòn

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/11/2019.

177/QĐ-CDTHCM ngày 07/10/2019

 

 Các tin đã đưa ngày: