Tổng cục Dự trữ Nhà nước thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua 2.000 chiếc bè nhẹ cứu sinh nhập kho DTQG

(11/07/2019)

 

Tên bên mời thầu: Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Địa chỉ: Số 4, ngõ Hàng Chuối 1, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 02437625696; Fax: 02437625691.

1. Tên dự án: Mua vật tư thiết bị nhập kho dự trữ quốc gia chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

2. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01 mua 1.000 chiếc bè nhẹ cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Đông Bắc, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, Bình Trị Thiên, Đà Nẵng.

- Gói thầu số 02: Mua 1.000 chiếc bè nhẹ cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia tại các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực: Nghĩa Bình, Nam Trung Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Cửu Long.

3. Số thông báo mời thầu:

- Gói thầu số 01: 20190401562 - 00.

- Gói thầu số 02: 20190401569 - 00.

4. Giá gói thầu:

- Gói thầu số 01: 3.045.000.000 đồng.

- Gói thầu số 02: 3.045.000.000 đồng.

5. Giá trúng thầu:

- Gói thầu số 01: 2.760.000.000 đồng.

- Gói thầu số 02: 3.045.000.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu:

- Gói thầu số 01: Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Nam Hà tại Hà Nội

- Gói thầu số 02: Công ty cổ phần Thanh Sơn.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 210 ngày liên tục kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên hoàn thành các nghĩa vụ quy định trong hợp đồng (trừ thời gian thực hiện nghĩa vụ bảo hành).

9. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 418/QĐ-TCDT ngày 05/7/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua 2.000 chiếc bè nhẹ cứu sinh nhập kho dự trữ quốc gia.

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

 

STT

Tên hàng hóa

Tính năng, thông số

kỹ thuật cơ bản

Đơn giá trúng thầu

(đồng/bộ)

Gói thầu

số 01

Mua 1.000 chiếc

bè nhẹ cứu sinh

Theo quy định tại

QCVN 04:2017/BTC

2.760.000

Gói thầu

số 02

Mua 1.000 chiếc

bè nhẹ cứu sinh

Theo quy định tại

QCVN 04:2017/BTC

3.045.000

 

 Các tin đã đưa ngày: