Chi cục DTNN Quảng Xương thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2019

(10/06/2019)

 

Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Xương.

Địa chỉ: Xã Quảng Hợp – huyện Quảng Xương – tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại: 02373.676.535;

1. Tên gói thầu: Mua bao bì đựng thóc nhập kho DTQG kế hoạch năm 2019

2. Giá gói thầu: 160.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng).

3. Giá trúng thầu: 160.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi triệu đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí khác có liên quan, hàng giao tại Văn phòng Chi cục DTNN Quảng Xương

4. Nhà thầu trúng thầu: Hộ kinh doanh Đỗ Thị Hương Đào

5. Loại hợp đồng: Trọn gói.

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: Hoàn thành xong trước ngày 15/6/2019.

7. Quyết định phê duyệt: Quyết định số 35/QĐ-CCDTQX ngày 06 tháng 6 năm 2019 của Chi cục trưởng Chi cục DTNN Quảng Xương

8. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

 

TT

Danh mục

 hàng hóa

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

(đ/cái)

Thành tiền

(đ)

Ghi chú

1

2

3

4

5

6 = 4x5

7

1

Bao bì

Cái

40.000

4.000

160.000.000

 

Cộng

160.000.000

 

 Các tin đã đưa ngày: