Chi cục DTNN Quảng Trạch thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu kê lót kho nhập thóc dự trữ quốc gia năm 2019

(10/06/2019)

 

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch

- Địa chỉ: Khu phố 4 - Phường Ba Đồn - Thị xã Ba Đồn - Tỉnh Quảng Bình

- Điện thoại: 0232.3512140 ; Fax: 0232 3511698;

2. Tên gói thầu: Thuê nhân công kê lót kho nhập thóc dự trữ quốc gia năm 2019.

3. Chủ đầu tư: Chi cục Dự trữ Nhà nước Quảng Trạch.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Thuê nhân công kê lót kho nhập thóc dự trữ quốc gia năm 2019.

 

38.000.000

Ngân sách nhà nước năm 2019

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 07/6/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định.

Đến hết ngày 15/7/2019

 Các tin đã đưa ngày: