Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Mua khí CO2, N2 phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019.

(12/04/2019)

THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tên bên mời thầu: Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Nam Tây Nguyên.

Địa chỉ: Số 32 Lê Thị Hồng Gấm, Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262.3951407            Fax: 0262.3951403.

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Mua khí CO2, N2 phục vụ công tác bảo quản gạo dự trữ quốc gia nhập kho năm 2019.

 

20190373710-00

Chào hàng cạnh tranh rút gọn, trong nước - qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ.

154.050.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi bốn triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

128.850.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tám triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn)

Công ty Cổ phần Dưỡng khí Đà Nẵng

Hợp đồng trọn gói

Tối đa 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

 

Quyết định số 61/QĐ-CDTNTN ngày     12/4/2019 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên

 Các tin đã đưa ngày: