Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo kết quả chỉ định trực tiếp giá cước và đơn vị vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ nhân dân tỉnh Phú Yên bị ảnh hưởng cơn bão số 12

(09/01/2018)

1. Số lượng gạo vận chuyển: 488,755 tấn.

2. Cung đường: Vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ kho Đông Tác - Chi cục Dự trữ Nhà nước Phú Yên đến giao tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phú Yên.

3. Giá cước vận chuyển: 114.818.000 đồng (Một trăm mười bốn triệu tám trăm mười tám nghìn đồng).

4. Hình thức lựa chọn: Chỉ định trực tiếp.

5. Đơn vị được chỉ định: Hợp tác xã Vận tải Đường bộ Tuy Hòa.

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Trung Bộ thông báo./.Các tin đã đưa ngày: