Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt I năm học 2017-2018

(12/09/2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 02253.822.720

- Fax: 02253.747 179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 200 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt I (học kỳ I) năm học 2017-2018.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu(1)

Hình thức lựa chọn nhà thầu(1)

Giá gói thầu(1)

Giá trúng thầu(2)

Nhà thầu trúng thầu(3)

Quyết định phê duyệt(4)

Hình thức hợp đồng(1)

Thời gian thực hiện hợp đồng(1)

1

Chào hàng cạnh tranh rút gọn cung cấp dịch vụ vận tải bộ vận chuyển 200  tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Quảng Ninh đợt I (học kỳ I) năm học 2017-208

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

96.295.000 đồng

95.909.000 đồng

Công ty TNHH thương mại Chương Tho

Quyết định số    360/QĐ-CDTĐB ngày 12/9/2017 của Cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc

Hợp đồng theo đơn giá cố định

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết ngày 30/9/2017

 Các tin đã đưa ngày: