Chi cục Dự trữ Nhà nước Chương Mỹ thông báo mời cung cấp dịch vụ bốc xếp phục vụ xuất bán thóc năm 2017

(12/09/2017)

  THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ BỐC XẾP

PHỤC VỤ XUẤT BÁN THÓC NĂM 2017

- Tên bên mời thầu: Chi cục Dự trữ Nhà nước Chương Mỹ.

- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp 500 tấn thóc xuất bán năm 2017.

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp.                                               

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu.

- Thời gian ban hành Bản yêu cầu báo giá và nhận Báo giá: Từ 09giờ 00 phút ngày 12/9/2017 đến 09 giờ 00 phút ngày 14/9/2017.

- Địa chỉ phát hành yêu cầu và nhận Báo giá:

Chi cục Dự trữ Nhà nước Chương Mỹ - Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Điện thoại:  024.33840237Các tin đã đưa ngày: