Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn la có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu: Dịch vụ bốc xếp 3.350,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên năm học 2017 - 2018

(12/09/2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu:  Bốc vác 3.350,375 tấn Gạo xuất Hố trợ H/S

Tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên

Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn la có thông báo kết quả lựa chọn nhà  thầu như sau:

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Chi cục Dự trữ nhà nước Sơn La

- Địa chỉ: Km 9, Phường Chiềng Sinh, TP Sơn La

- Điện thoại: 02123873282

- Fax: 02123873282

2. Tên gói thầu: Dịch vụ bốc xếp 3.350,375 tấn gạo hỗ trợ học sinh Tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên năm học 2017 - 2018

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

(đồng)

Nhà thầu trúng thầu

Giá trúng thầu

(đồng)

Quyết định chỉ định

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Bốc vác 3.350,375 tấn gạo  xuất hỗ trợ học sinh Tỉnh Sơn La, Lai Châu,Điện Biên năm học 2017 - 2018

Chỉ định thầu rút gọn

301.533.750 đồng

Lò Văn Hải

301.533.750 đồng

Quyết định số   131/QĐ-CCSL ngày 12/9/2017của Chi cục DTNN Sơn La

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến khi thực hiện xong công việc ( Theo tiến độ giao gạo)

 

 Các tin đã đưa ngày: