Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo gia hạn gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia năm 2017

(17/07/2017)

THÔNG BÁO GIA HẠN

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo gia hạn với nội dung sau:

1.  Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp gạo dự trữ quốc gia năm 2017 tại Chi cục DTNN Long An thuộc Cục DTNN khu vực TP. Hồ Chí Minh.

2. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).

3. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2017. Thông tin đã đăng tải trên Báo đấu thầu số 124 (ngày 06 tháng 7 năm 2017).

4. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 7 năm 2017. Thông tin đã đăng tải trên Báo đấu thầu số 124 (ngày 06 tháng 7 năm 2017).

Nay Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thông báo gia hạn với nội dung như sau:

  1. Thời gian phát hành HSYC: từ 09 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2017 (trong giờ hành chính).
  2. Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2017.
  3. Thời điểm mở thầu: 10 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 7 năm 2017.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.Các tin đã đưa ngày: