Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

(21/03/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

- Địa chỉ: số 532 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ.

- Điện thoai: 0710.3883116 - Fax: 0710.3824497

2. Tên dự án: Công trình Trát lại một phần và sơn toàn bộ mặt tiền của công trình; Sửa hệ thống lan can; Sửa khóa của hệ thống cửa; Sửa chữa, lát lại một số vị trí sàn công trình bị hư hỏng; Sửa chữa hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa trụ sở.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 93/QĐ-CDTTNB ngày 20/3/2017, về việc Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lựa chọn nhà thầu Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán và nhà thầu Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Dự toán Công trình: Trát lại một phần và sơn toàn bộ mặt tiền của công trình; Sửa hệ thống lan can; Sửa khóa của hệ thống cửa; Sửa chữa, lát lại một số vị trí sàn công trình bị hư hỏng; Sửa chữa hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng. Hạng mục: Cải tạo sửa chữa trụ sở.

4. Tên chủ đầu tư: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Tây Nam Bộ.

5. Tổng mức đầu tư: 1.000.000.000  đồng.

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu đã có VAT (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán

45.919.760

 Ngân sách Nhà nước (Sử dụng từ nguồn chi quản lý hành chính)  

  Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

 Tháng 3/2017

 Trọn gói

 Tháng 3/2017

2

Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và Dự toán

4.486.008

 

Ngân sách Nhà nước (Sử dụng từ nguồn chi quản lý hành chính)

  Chỉ định thầu theo khoản 2 điều 56 - Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 

Tháng 4/2017 

 Trọn gói

Tháng 4/2017 

 

Tổng cộng

50.405.768

 

 

 

 

 

 

 Các tin đã đưa ngày: