Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển gạo DTQG hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái

(20/03/2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN

ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

1. THÔNG TIN CHUNG

Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

- Địa chỉ: Phường Vân Cơ - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Điện thoại: 0210. 3952 262/ 3991.956     Fax: 0210. 3991 755

2. NỘI DUNG KẾT QUẢ LỰA CHỌN ĐƠN VỊ VẬN CHUYỂN

STT

Nội dung vận chuyển

Hình thức

lựa chọn

Tổng cước phí vận chuyển

(VNĐ)

Đơn vị được lựa chọn

Quyết định

phê duyệt

Hình thức

hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

 

 

1

 

 

Vận chuyển 1.074,02 tấn gạo hỗ trợ học sinh tỉnh Yên Bái học kỳ II năm học 2016-2017

Chỉ định

trực tiếp

667.932.000

Công ty TNHH Thuận Nam

Quyết định phê duyệt số 45/QĐ-CDTVP ngày 17/3/2017 của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú.

Hợp đồng trọn gói, có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Đến hết ngày 30/3/2017

 Các tin đã đưa ngày: