Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc thông báo kế hoạch lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường năm 2017.

(20/03/2017)

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan: Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc

- Địa chỉ: Số 19 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng.

- Điện thoại: 0313.814.588

- Fax: 0313.747179                                  Email: dtqgkv-db@gdsr.gov.vn

2. Tên dự án:

- Kiểm định, hiệu chuẩn cân năm 2017

- Kiểm định, hiệu chuẩn máy đo độ ẩm năm 2017

B. Nội dung chính về kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Kiểm đinh, hiệu chuẩn cân năm 2017

57.530.000 đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 20/03/2017

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 30/04/2017

2

Kiểm đinh, hiệu chuẩn máy đo độ ẩm năm 2017

45.000.000 đồng

NSNN

Chỉ định thầu rút gọn

Từ ngày 20/03/2017

Hợp đồng trọn gói

Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến trước ngày 20/04/2017

 Các tin đã đưa ngày: