Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc thông báo kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ bốc xếp nhập gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2016.

(20/03/2017)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan/đơn vị đăng ký thông báo: Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc.

- Địa chỉ: Số 184 - Đường Trần Phú – Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc.

- Điện thoại: 0211. 3869.660  Fax: 0211. 3548.036

2. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.360 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016-2017.

B. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu:

STT

Tên gói  thầu

Hình thức

và phương thức lựa chọn

 nhà thầu

Giá phần thầu

(VNĐ)

Giá trúng thầu

(VNĐ)

Nhà thầu trúng thầu

Quyết định

phê duyệt

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

01

Cung cấp dịch vụ bốc xếp xuất 1.360 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2016-2017

Chào hàng cạnh tranh rút gọn

122.400.000

122.400.000

Bà Đỗ Thị Táu

Quyết định phê duyệt số 24/QĐ-CCDTVP ngày 17/3/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Vĩnh Phúc

Hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng.

Từ ngày ký hợp đồng đến hết ngày 30/4/2017.

* Danh sách các nhà thầu không trúng thầu:

1. Bà Nguyễn Thị Tám  – Địa chỉ: Trưng Nhị – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.

2. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh – Địa chỉ: Trưng Trắc – Phúc Yên – Vĩnh Phúc

- Lý do giá dự thầu cao hơn giá xét thầu của Chi cục.Các tin đã đưa ngày: