Câu hỏi 5

Ông H được thuê làm Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên P và ông...

Gửi bởi Trang Ngày 28/07/2012 02:50:03 PM

Hiện tại chưa có câu trả lời nào cho câu hỏi này