Cho tôi hỏi về vấn đề thuế thu nhập

Doanh nghiệp A thuê Công ty vận tải N vận chuyển 20 tấn xi măng. Trong hợp đồng vận chuyển có nội dung việc trông coi tài sản trên đường vận chuyển thuộc về trách nhiệm, nghĩa vụ của doanh nghiệp A. Trên đường vận chuyển do trời mưa nên toàn bộ số xi măng trên bị ướt, vậy Công ty N có phải bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp A hay không?

Gửi bởi Trần Xoáy Ngày 10/07/2012 12:00:00 AM

Danh sách câu trả lời cho câu hỏi

Trả lời câu hỏi abcxyz

Trả lời bởi Trần Mạnh Tuấn Ngày 10/07/2012 12:00:00 AM