Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỏi đáp

:

DanhSachCauHoi: Tham khảo các địa chỉ chia sẻ thông tin sức khỏe

Title

Tham khảo các địa chỉ chia sẻ thông tin sức khỏe

HDNguoiHoi

A Dương

HDEmail

caygiongleduong@gmail.com

HDDienThoai

0968809672

HDDiaChi

Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

HDNgayHoi

2/11/2020 3:00 PM

HDNoiDung

Tham khảo các địa chỉ chia sẻ thông tin sức khỏe ở đây để hiểu rõ hơn về các vấn đế mà những người xung quanh bạn cũng đang gặp phải.


e​

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

Tổng cục dữ trự

HDDanhMuc

Văn hóa, Giáo dục, Y tế
Approval Status Pending
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 2/11/2020 2:07 PM by  
Last modified at 2/11/2020 2:07 PM by