Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Title

Huấn luyện chó

HDNguoiHoi

huanluyen sieutoc

HDEmail

 

HDDienThoai

 

HDDiaChi

Quận Thủ Đức

HDNgayHoi

10/17/2019 10:00 PM

HDNoiDung

Trung tâm huấn luyện chó – Quá trình nuôi dạy chó cùng các hành động

 • Đứng lên – Đứng yên tại chỗ
 • Ngồi xuống – Ngồi yên tại chỗ.
 • Nằm – Nằm yên tại chỗ.
 • Đi bên cạnh chủ.
 • Bò – Bò lại chủ.
 • Cắp vật mang lại.
 • Lăn qua bên trái – bên phải
 • Chào – Đứng chào tại chỗ.
 • Bắt tay phải (trái) chào. Hoặc đứng dậy bắt cả hai tay
 • Kêu (sủa) – Làm toán
 • Bảo vệ chủ – Bảo vệ mục tiêu.
 • Bảo vệ tài sản.
 • Tấn công khi trong trường hợp cần thiết
 • Chống ăn bả thuốc.
 • Vệ sinh đúng giờ, đúng nơi.
https://twitter.com/trungtamductru1
https://independent.academia.edu/TrungDuc24
https://issuu.com/ductrunghuanluyencho
https://huanluyenchosieutoc.jimdosite.com/
https://gitlab.com/snippets/1723386
https://zhuanlan.zhihu.com/p/38456002
https://www.youtube.com/channel/UCBpH7ULwMDOZQLG-IcVz5vA
https://www.youtube.com/watch?v=E3uDx1K8PvE
https://www.youtube.com/watch?v=iha6j9KYu5c&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=IVMD0JYzoAc&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=3Eb4PFfvMls
https://www.linkedin.com/company/truonghuanluyencho
https://medium.com/@trungtamtrungduc79
https://medium.com/@trungtamtrungduc79/truong-day-cho-tai-tphcm-chuyen-nghiep-gia-re-14e909bf07f3
https://medium.com/@trungtamtrungduc79/noi-dung-khoa-hoc-cua-truong-day-cho-nghiep-vu-trung-duc-9f00a4732331
https://huanluyenchotrungduc.tumblr.com/
https://www.facebook.com/Trung-t%C3%A2m-hu%E1%BA%A5n-luy%E1%BB%87n-ch%C3%B3-367416557161767/
https://www.instagram.com/huanluyenchotrungduc/
https://www.pinterest.com/trungtamtrungduc79/
https://soundcloud.com/huanluyenchosieutoc
https://dribbble.com/huanluyensieutoc
https://www.behance.net/trungtamtrungduc/
https://www.flickr.com/photos/142103558@N07/
https://ello.co/huanluyensieutoc
https://www.pearltrees.com/huanluyencho
https://getpocket.com/@huanluyensieutoc
 

https://songoaivu.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ID=46
http://doithoaidoanhnghiep.vinhphuc.gov.vn/en/ct/cms/thongtinphanhoi/Lists/ThongTinPhanHoi/DispForm.aspx?ID=140
http://www.orangecoastcollege.edu/about_occ/faculty-staff-resource/iic/Lists/IIC%20Ticket/Issue/displayifs.aspx?List=68b0bf77-dbd7-45fb-a740-f0a3420dd06a&ID=102
https://www.karnataka.gov.in/ksteps/lists/feedback/DispForm.aspx?ID=1336
https://fulton.sp10.asu.edu/cidse/CES/Meetings/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=d4804710%2D5929%2D465c%2Dbe5b%2D305521bbcb1e&View=e62697ad%2Df7b5%2D4754%2D916c%2Dedd0e297cff6&ID=700
http://portal.ca.gov.vn/Lists/VGCA_Contact/DispForm.aspx?ID=1015
https://www.customs.gov.vn/Lists/InterviewThreads/DispForm.aspx?ID=146
https://collaboration.fhwa.dot.gov/dot/fhwa/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=0e9eae19-790c-48ca-b145-6216ee651c46&View=f4a1dddb-a1fc-4d12-b9b0-71fd49aff617&ID=135
http://gisdata.scag.ca.gov/Lists/AccessRequests/DispForm.aspx?ID=713
http://www.ucdenver.edu/about/departments/InstitutionalResearch/Surveys/Lists/SurveyCalendarList/DispForm.aspx?ID=1162
https://accenet.org/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=4b1666aa-f86a-41bb-98c4-88167996a6c8&View=fadc1591-85ef-4278-9fba-239a559b7da3&ID=846
http://ucla-dev-web01.reliam.com/Lists/NE%20Teaser%20Signups/DispForm.aspx?ID=2508
https://hec.gov.pk/lists/newsletter/allitems.aspx?Paged=TRUE&p_ID=9638
https://inet.katz.pitt.edu/studentnet/mba/Lists/casediscussion/DispForm.aspx?ID=212
http://www.hheart.org/xe/index.php?document_srl=278873&mid=board_Iume80
http://webcongdong.net/threads/truong-huan-luyen-cho-ban-cac-giong-cho-canh-da-qua-huan-luyen-voi-gia-re.21991/
http://nguoibentre.vn/threads/dich-vu-huan-luyen-cho-cap-toc-cho-nghe-loi-chi-sau-3-thang.60460/
https://vietfones.vn/forum/threads/ban-cac-giong-cho-canh-dep-voi-gia-re-duoc-huan-luyen-tai-trung-tam-trung-duc.1663224/
http://chogo.vn/threads/truong-huan-luyen-cho-tai-tphcm-ban-cac-giong-cho-canh-dep-da-qua-huan-luyen.22741/
https://agriviet.com/threads/dich-vu-huan-luyen-cho-chuyen-nghiep-cung-cap-cac-giong-cho-canh-dep.352841/
http://123khuyenmai.net/threads/d-a-ch-huan-luy-n-cho-chuyen-nghi-p-voi-nhi-u-bai-t-p-chu-n.76842/
http://chodichvu.vn/news-238197-Truong-huan-luyen-cho-chuyen-nghiep-tai-Tphcm.html
http://toimuaban.com/truong-huan-luyen-cho-cung-cap-cac-giong-cho-canh-tot-nhat-191722.html
http://sviuh.com/threads/huan-luyen-cho-nghe-loi-voi-nhieu-bai-tap-khac-nhau.1264198/
https://cholangson.vn/topic/149274-truong-huan-luyen-cho-trung-duc-cung-cap-cac-giong-cho-canh-duoc-dao-tao-voi-gia-re/
https://raovat.congdong.vn/hoa-qua-tang-thu-nuoi-cay-canh/2019/10/8101BB11/dao-tao-huan-luyen-cho-canh-chuyen-nghiep-co-so-vat-chat-day-du/
https://www.fliponline.org/threads/huan-luyen-cho-truong-huan-luyen-cho-chuyen-nghiep-tai-tphcm.104743/
https://noichuyenhay.com/threads/don-vi-huan-luyen-cho-chuyen-nghiep-dao-tao-moi-giong-cho-khac-nhau.26895/
http://tuvanketoan24h.com/threads/trung-tam-huan-luyen-cho-tot-voi-chi-phi-thap-dang-ky-ngay.14696/
https://hvacr.vn/diendan/threads/truong-huan-luyen-cho-nghiep-vu-tot-nhat-tai-tphcm.133150/​

HDHienThi

Yes

HDCauHoiChuY

No

HDCoQuan

 

HDCoQuanTiepNhan

 

HDDanhMuc

 
Approval Status Pending
 

Attachments

Content Type: Câu hỏi
Created at 10/17/2019 9:52 PM by  
Last modified at 10/17/2019 9:52 PM by