Bản tin thời sự 19 giờ VTV1: Gần 800 nghìn người dân đã được nhận gạo hỗ trợ Tết của Chính phủ