Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng trả lời phỏng vấn hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp Đài tiếng nói Việt Nam