Phóng sự truyền hình VTV 1: Chính phủ hỗ trợ gạo cho nhân dân huyện Kỳ Sơn, Tỉnh Nghệ An