Phóng sự truyền hình: Cục DTNN khu vực Nghĩa Bình cấp phát gạo DTQG cho các hộ dân nghèo kịp thời đón Tết