Thời sự VTV1: Dự trữ nhà nước - 60 năm một chặng đường lịch sử