Phóng sự truyền hình VTV1 hỗ trợ gạo DTQG cho dự án trồng rừng