Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên giao gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Đăk Lăk giáp Tết Bính Thân 2016