Video Cục DTNN KV Nghĩa Bình giao gạo DTQG hỗ trợ nhân dân giáp tết Bính Thân - tháng 01/2016