Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên tích cực xuất gạo DTQG hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Tết Nguyên đán Ất mùi năm 2015