Cục DTNN KV Hà Bắc tích cực hoàn thành việc bàn giao hơn 232 tấn gạo tại tỉnh Bắc Giang.