• Tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới (05/07/2021)
 • Tăng cường tiềm lực dự trữ quốc gia trong giai đoạn mới


  Dự trữ quốc gia (DTQG) là nguồn dự trữ chiến lược do Nhà nước sở hữu, quản lý nhằm chủ động đáp ứng những mục tiêu, yêu cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, thảm họa, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Nguồn lực DTQG được hình thành, bố trí từ ngân sách nhà nước (NSNN), hệ thống kho và hàng DTQG được bố trí trên các vùng kinh tế xã hội và các địa bàn chiến lược trên cả nước, đảm bảo sẵn sàng, chủ động đối phó với mọi tình huống cấp bách xảy ra.
 • Phổ biến quy định về trình tự thực hiện, phân công trách nhiệm trong mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý (07/07/2021)
 • Phổ biến quy định về trình tự thực hiện, phân công trách nhiệm trong mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý


  Trên cơ sở đánh giá 05 năm thực hiện Quyết định số 1045/QĐ-TCDT ngày 30/12/2016 của Tổng Cục trưởng Tổng cục DTNN quy định về trình tự thực hiện, phân công trong công tác mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý; căn cứ tình hình cập nhật một số quy định của pháp luật về đấu thầu mới được cấp có thẩm quyền ban hành, Tổng Cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-TCDT ngày 02/6/2021 quy định về trình tự thực hiện, phân công trách nhiệm trong mua vật tư, thiết bị dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
 • Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan hoạt động DTQG (01/07/2021)
 • Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan hoạt động DTQG


  Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó nâng cao nhận thức chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định hoạt động của ngành cho cán bộ công chức; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Vai trò của Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên với công tác bảo đảm an ninh và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn (05/07/2021)
 • Vai trò của Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên với công tác bảo đảm an ninh và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn


  Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng cục Dự trữ Nhà nước nên hàng dự trữ quốc gia lưu kho của Cục DTNN khu vực Nam Tây Nguyên luôn được bảo đảm đầy đủ về số lượng để kịp thời xuất cấp cho địa phương khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, hỗ trợ học sinh, người dân nhằm bảo đảm ổn định đời sóng cho nhân dân, bảo đảm an ninh tại địa phương
 • Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh vừa thực hiện phòng chống dịch covid -19 vừa khẩn trương triển khai nhập thóc dự trữ quốc gia (02/07/2021)
 • Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh vừa thực hiện phòng chống dịch covid -19 vừa khẩn trương triển khai nhập thóc dự trữ quốc gia


  Thực hiện Quyết định số 383/QĐ-TCDT ngày 25/6/2021 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước về việc phê duyệt kế hoạch mua thóc DTQG năm 2021 trong bối cảnh dịch Covid bùng phát có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, chính quyền địa phương đã phải ban hành tình trạng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại một số nơi như thành phố Vinh, thành phố Hà Tĩnh và một số huyện, xã trên địa bàn. Trước tình hình khó khăn thách thức đó, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, đơn vị đã có nhiều giải pháp chỉ đạo các Chi cục DTNN triển khai tốt công tác phòng, chống dịch đảm bảo an toàn trong quá trình mua nhập thóc DTQG.
 • Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến (25/06/2021)
 • Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến


  Tuyên truyền, giới thiệu gương điển hình tiên tiến; đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, đẩy mạnh phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được giao,… là những nội dung quan trọng mà Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nhằm hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính phát động.
​​​
 

 
​​​
​​​