• THÔNG TIN BÁO CHÍ - SỐ 30 - Về việc xử lý các công chức vi phạm pháp luật tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình (21/07/2022)
 • THÔNG TIN BÁO CHÍ - SỐ 30 - Về việc xử lý các công chức vi phạm pháp luật tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình


  V/v xử lý các công chức vi phạm pháp luật tại Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình
 • 6 tháng đầu năm 2022: Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp trên 752 tỷ đồng hàng dự trữ quốc gia (20/07/2022)
 • 6 tháng đầu năm 2022: Ngành Dự trữ Nhà nước xuất cấp trên 752 tỷ đồng hàng dự trữ quốc gia


  Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) cùng các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đã tổ chức xuất cấp kịp thời hàng DTQG theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, với tổng trị giá hàng hóa đạt khoảng 752,916 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) cùng các bộ, ngành quản lý hàng dự trữ quốc gia (DTQG) đã tổ chức xuất cấp kịp thời hàng DTQG theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, với tổng trị giá hàng hóa đạt khoảng 752,916 tỷ đồng.
 • Chủ động nguồn lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và người dân (14/07/2022)
 • Chủ động nguồn lực dự trữ quốc gia, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương và người dân


  Dự trữ quốc gia có vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Nguồn lực dự trữ quốc gia được tăng cường sẽ giúp quốc gia ứng phó được những tình huống đột xuất, cấp bách, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để đảm bảo chủ động nguồn lực dự trữ quốc gia, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã đề ra các giải pháp trọng tâm để tập trung thực hiện.
 • Kịp thời xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn những tháng giáp hạt (14/07/2022)
 • Kịp thời xuất cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn những tháng giáp hạt


  Cuối năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, đất nước ta gặp nhiều khó khăn, thách thức khi đại dịch COVID-19 diễn ra trên diện rộng đã tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. Việc triển khai xuất cấp gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn trong những tháng giáp hạt có ý nghĩa hết sức quan trọng, giúp người dân ổn định cuộc sống, vươn lên, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
 • Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030: Xây dựng tiềm lực dự trữ quốc gia có quy mô mạnh, đáp ứng yêu cầu cấp bách (20/06/2022)
 • Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030: Xây dựng tiềm lực dự trữ quốc gia có quy mô mạnh, đáp ứng yêu cầu cấp bách


  Dự trữ quốc gia là lĩnh vực kinh tế đặc thù được Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm. Chiến lược phát triển Dự trữ quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 đã được triển khai nghiêm túc trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước, đúng pháp luật, bám sát các mục tiêu, định hướng của Nhà nước, Chính phủ, của ngành Tài chính. Hiện Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã trình Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2030.
 • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022 (14/06/2022)
 • Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022


  Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đề nghị các Cục DTNN khu vực: Hà Bắc, Hải Hưng, Đông Bắc, Thái Bình, Hà Nam Ninh, Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và Bình Trị Thiên căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia (DTQG) được giao rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảm đảm điều kiện nhập kho DTQG theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
​​​
 

 
​​​
​​​